KLIK HIER OM ONLINE JE AFSPRAAK TE MAKEN

KLIK HIER OM ONLINE JE AFSPRAAK TE MAKEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Laura Friesacher is een gediplomeerd huidtherapeut. Dit houdt in dat zij geregistreerd staat in het kwaliteitsregister Paramedici en lid is van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten. De titel huidtherapeute is een beschermde titel, vastgelegd in de beroepen in de individuele gezondheidszorg (wet BIG, artikel 34). Om de kwaliteit van het vak te kunnen waarborgen worden er cursussen en nascholingen gevolgd.

Friesacher Huid- en Oedeemtherapie streeft ernaar om ten alle tijden de hoogst kwalitatieve zorg te bieden. Echter kan het zijn dat u niet geheel tevreden bent. Als u een klacht heeft over de geleverde zorg horen wij dit graag, zodat gezamenlijk gezocht kan worden naar een passende oplossing.

Mocht u nadien niet tevreden zijn kun u terecht bij het Klachtenloket Paramedici waar u gebruik kan maken van de klachtenprocedure. De Klachten- en geschillenregeling Paramedici biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Via de website van het Klachtenloket Paramedici vindt u een eenvoudig formulier en nadere uitleg.

Annuleren of wijzigen afspraak:
Uw afspraak kan altijd tot 24 uur voorafgaand aan de behandeling worden gewijzigd of geannuleerd. Bij niet tijdig geannuleerde afspraken zijn wij genoodzaakt om 50% van de kosten van de behandeling in rekening te brengen.